Biznesowe korzyści rejestracji spółek za granicą

Biznesowe korzyści rejestracji spółek za granicą

Od 1 maja 2004 roku tj. odkąd Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, coraz popularniejszym zjawiskiem jest zakładanie spółek handlowych przez polskich przedsiębiorców poza granicami kraju (głównie na terenie innych państw wspólnoty). Polscy przedsiębiorcy przenoszą swoje biznesy lub zakładają firmy za granicą głównie z powodów ekonomicznych i prawnych. W obliczu licznych zmian przepisów prawa, mających wpływ na warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, na taki krok decyduje się coraz więcej podmiotów, tym bardziej biorąc pod uwagę, że wiele krajów umożliwia swoim rezydentom podatkowym oprócz dynamicznego otoczenia biznesowego wspierającego rozwój przedsiębiorstwa również opłacalne warunki ekonomiczne. W związku z tym powstało wiele podmiotów, które oferują Polakom pomoc w zakładaniu i rejestracji spółek poza krajem.

Dlaczego warto prowadzić działalność za granicą

Nie ma wątpliwości, że prowadzenie biznesu w Polsce z pewnością nie należy do najłatwiejszych. Po pokonaniu rozbudowanej biurokracji i szeregu formalności już na etapie samej rejestracji, na początkujących przedsiębiorców czekają wysokie podatki. Nie jest więc zaskoczeniem, że coraz więcej podmiotów stara się wypracować jak najbardziej optymalne rozwiązania, tworząc firmy lub przenosząc istniejące przedsiębiorstwa do innych krajów, między innymi charakteryzujących się dość korzystnymi przepisami podatkowymi. Powody takiego postępowania w zasadzie nie są zagadką. Chodzi o skorzystanie z korzystniejszych warunków ekonomicznych i prawno-podatkowych niż te, które obowiązują spółkę w obecnym kraju rezydencji. Oprócz oszczędności podatkowych celem tworzenia spółek za granicą są też działania ukierunkowane na zwiększenie anonimowości, ochronę kapitału lub rozwój biznesu na zagranicznych rynkach. Poniżej zwracamy uwagę na najważniejsze aspekty.

Otoczenie gospodarcze

Decydując o miejscu prowadzenia działalności niebagatelne znaczenie mają spodziewane koszty, w tym w szczególności związane z niezbędnymi usługami oraz koszty pracy. Oprócz minimalizacji kosztów pracy i płacy utworzenie spółki w kraju dysponującym odpowiednim poziomem rozwoju i zapleczem gospodarczym pozwala na rozszerzenie działalności o dodatkowe rynki i pozyskanie wykwalifikowanej siły roboczej. Zaawansowana infrastruktura i dostęp do rozwiniętej technologii bez wątpienia kuszą polskich inwestorów.

Anonimowość biznesowa

Istotną zaletą prowadzenia działalności w innym kraju jest możliwość zachowania większej anonimowości. Założenie spółki w wielu krajach gwarantuje istotniejszy poziom poufności danych i dyskrecji niezależnie od tego, czy potencjalny właściciel dąży do zatajenia istotnych informacji przed konkurencyjnymi firmami czy zwiększenia komfortu działalności w kontrowersyjnej sferze. Zgodnie z polskim prawem większość działań nakierowanych na zwiększenie anonimowości jest niemożliwa, gdyż dane na przykład dotyczące wspólników w spółce i członków zarządu są jawne. Z anonimowością związane są również możliwości efektywniejszego zarządzania i ochrony aktywów, w szczególności środków pieniężnych, ruchomości czy praw majątkowych. W wielu jurysdykcjach egzekucja z majątku spółki lub jego właścicieli jest dużo bardziej skomplikowana.

System prawny i administracja

Przedsiębiorcy decydujący się na przeniesienie biznesu do innego kraju jako istotny czynnik decyzyjny wskazują bezpieczeństwo prawne. W Polsce przepisy, które pośrednio albo bezpośrednio dotykają wszystkich przedsiębiorców bardzo często ulegają zmianie. Ostatnie lata pokazały, że w naszym kraju możliwe jest procedowanie całkowicie nowych, pogarszające sytuację przedsiębiorstw przepisów prawa w bardzo krótkim czasie, nie pozwalającym na odpowiednie działania przygotowawcze. Brak stabilności prawnej zniechęca inwestorów i zmusza do szukania najkorzystniejszej opcji poza granicami kraju. Proste i przejrzyste przepisy dotyczące działalności gospodarczej są nieocenione dla efektywnego prowadzenia biznesu. Wiele krajów ma do zaoferowania system prawny skonstruowany w przystępny sposób, obejmujący wiele elastycznych regulacji, których próżno szukać w polskich aktach prawnych. Podobnie sprawa wygląda jeśli chodzi o podejście administracji państwowej do sektora przedsiębiorstw. Wiele urzędów wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom, liberalizując obostrzenia i biurokrację dotyczące rejestracji a nawet konieczności posiadania stałego adresu działalności. Sprawna administracja i uproszczone procedury sprzyjają wzrostowi zainteresowania spółkami prowadzonymi w innych jurysdykcjach.

Jak założyć własną firmę? Wskazówki dotyczące rozpoczęcia działalności!

Podatki

Korzystny system podatkowy wskazywany jest jako jedna z najważniejszych zalet utworzenia spółki za granicą. Obciążenia podatkowe przedsiębiorców w Polsce nieustannie ulegają tendencji wzrostowej. W efekcie, kosztem nakładów na rozwój i nowe inwestycje zmuszeni są przekazywać coraz wyższe kwoty danin publicznoprawnych z wypracowanego zysku na rzecz fiskusa. Dynamiczne zmiany przepisów podatkowych, coraz bardziej rozbudowane obowiązki sprawozdawcze i coraz bardziej dotkliwe sankcje skutkują wzrostem niepewności wobec prawa i generują dodatkowe koszty związane z usługami doradczymi. Tymczasem systemy podatkowe innych państw oferują znacznie bardziej przychylne dla biznesu środowisko. W przypadku stosunkowo niewielkich przedsiębiorstw nie bez znaczenia pozostaje również wysokość kwoty wolnej od podatku. Polska, na tle 27 państw członkowskich Unii Europejskiej znajduje się dopiero na 20. miejscu pod względem wysokości kwoty wolnej od podatku. Administracja skarbowa w wielu krajach nie charakteryzuje się tak rozbudowanym systemem penalizacji karno-skarbowych oraz wyższą elastycznością urzędników w kwestiach niewielkich opóźnień w regulowaniu danin publicznoprawnych. Przeniesienie działalności do innego kraju pozwala też na skorzystanie z ulg podatkowych czy uproszczonych form ewidencji. Jednakże, w świetle obwiązujących przepisów podatkowych, m.in. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania lub innych przepisów antyabuzywnych, w tym exit tax aspekty podatkowe i uzasadnienie biznesowe restrukturyzacji powinny być skonsultowane z profesjonalnym doradcą.

Powyżej omówione to tylko niektóre z zalet prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami kraju. Wybór miejsca prowadzenia działalności zależy od wielu czynników. W każdym przypadku należy przeanalizować zakładane cele i potencjalne korzyści. Trzeba jednak mieć na uwadze, że przeniesienie biznesu lub utworzenie spółki poza granicami kraju to skomplikowany proces, który wymaga wsparcia doświadczonych profesjonalistów aby uniknąć negatywnych konsekwencji niepoprawnie przeprowadzonej strukturyzacji.